กล้าที่ฝัน ค้นหาตัวตน เริ่มต้นพัฒนา หาทางฝ่าฟัน ทำฝันให้เป็นจริง ไม่หยุดนิ่งแก้ไข