ข่าว/ประกาศ

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการสภาพนักงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์